Kako postati volonter u Domu

KOORDINACIJA VOLONTERA U DOMU 

Dom omogućuje volonterski rad. Rad volontera usmjerava koordinator volontera koji je za to završio odgovarajuću edukaciju – menadžment volontera – temeljeći svoj rad na Pravilniku za rad s volonterima Doma.

Potencijalni volonteri javljaju se u Dom sa svojom željom za volontiranjem. Prvi je korak ispunjavanje Prijavnice za volontere čime apliciraju za volontiranje u Domu. Koordinator volontera provodi standardiziranu obradu potencijalnih volontera: upoznavanje, razgovori o interesima, iskustvima, afinitetima u radu s djecom, očekivanjima, ograničenjima, slobodnom vremenu i svim drugim relevantnim čimbenicima važnim za volontiranje u Domu. Volonter se psihološki procjenjuje, primjenjuje se psihološko testiranje (upitnik ličnosti). Potencijalni volonter upoznaje se sa Zakonom o volontiranju, Etičkim kodeksom volontera te svim specifičnostima rada s djecom i mladima u Domu. Volonter donosi svoj CV, kraći plan što bi volio ponuditi korisnicima u obliku volontiranja, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.

Kako se upoznaje volontera i njegova osobnost te motivacija i spremnost za rad u Domu, tako se i volontera upoznaje sa svrhom postojanja ustanove, njenom misijom ukratko te drugim važnim čimbenicima (kao što je profesionalna tajna i dr.). Utvrđuju se mogući oblici volontiranja. Za neke oblike postoji opis poslova volontera, konkretiziraju se korisnici ili grupa korisnika s kojom će volonter volontirati. Na Stručnom vijeću Doma koordinator volontera predstavlja volontere pa se obavlja dogovor s kojom će djecom konkretno volonter volontirati. Ukoliko je obrada volontera do te točke protekla u redu pristupa se upoznavanju djeteta s volonterom i dogovor oko daljnjeg volontiranja (što, kako, kada, gdje i sl.). Obzirom iz koje je matične grupe pojedino dijete određuje se kontakt-osoba, a to je najčešće matični odgajatelj tog djeteta. Kada je početna adaptacija i interakcija djeteta i volontera pozitivna, a oboje prihvaćaju volontiranje, pristupa se izradi Ugovora o volontiranju gdje se preciziraju i definiraju stavke volontiranja u Domu sa strane volontera i Doma. Ugovor se u početku sklapa najčešće na tri mjeseca, s mogućnošću produžavanja.

Cijelo vrijeme trajanja volontiranja prati se interakcija volontera i korisnika, i to višestruko: vrše se razni oblici evaluacije procesa volontiranja – korisnik, volonter, kontakt-osoba i drugi. Volonteri su aktivno uključeni u život korisnika u Domu. U slučaju poteškoća one se korigiraju. Moguće je iz određenih razloga promijeniti oblik volontiranja, termine ili rad s pojedinim korisnicima. Volonterima mlađim od 18 godina daje se na potpis obrazac roditeljskog pristanka. Potencijalne volontere moguće je u obradi volontera odbiti ili odgoditi ako se procijeni da Dom, kao ni korisnici Doma, nije adekvatno mjesto niti adekvatna populacija za njihovo volontiranje u danom trenutku. Volonteru se nudi mogućnost kontinuirane evaluacije rada (pismena i usmena), supervizije volontiranja, zahvalnice i nagrade za volontiranje te sudjelovanje na, grupnim sastancima s drugim volonterima u Domu. Po potrebi se izdaje i potvrda o volontiranju u Domu ili upis volontiranja u volontersku knjižicu, na zahtjev volontera.

Zamolbe novih, potencijalnih volontera za volontiranjem u Domu ne moraju se realizirati odmah – mogu se iz više razloga odgoditi za neko drugo vrijeme.

Volontiranje se u Domu evidentira u Knjizi dnevne evidencije i u tablici evidencije volontera. U Domu je do sada napravljen Individualni akcijski plan za volontere u Domu te Procjena organizacijskih potreba za rad s volonterima. Rad volontera prepoznaje se kao vrijedan i dobrodošao, potiče se, afirmira i kroz izvještavanje i pisanje o njihovom radu u raznim izvješćima, planovima i programima rada te u domskom listu „DHL“.