Upravno vijeće

Ravnateljica Dječjeg doma Ruža Petrović:

Davorka Belošević, dipl. socijalna radnica

Članovi Upravnog vijeća:
– predstavnici osnivača:
1. A. D., prof. defektolog – predsjednica Upravnog vijeća
2. dr.sc. M.P. – zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
3.

4. A. F. – predstavnica  korisnika
5. A. J., mag. paed. soc.-predstavnica  radnika