Vizija i misija

Vizija Dječjeg doma Ruža Petrović

Osiguravanje uvjeta za neometan rast i uredan psihosocijalni razvoj djeteta. Pružanje toplog okruženja u kojem će djeca moći provesti dio svog djetinjstva  razumijevajući što je tolerancija, suradnja, prijateljstvo, ljubav i uvažavanje različitosti.

naša misija je…..

rad na poboljšanju odnosa i uvjeta u obiteljima radi što bržeg povratka djece u njihovo prirodno biološko okruženje kroz preventivne programe, suportivan i savjetodavan rad s roditeljima. Podržavanje, daljnji razvoj i širenje poludnevnog boravka i stambenih zajednica kao oblika smještaja djece u procesu deinstitucionalizacije.