Financiranje i nabava

Fin.plan 2019.g.

Fin.plan 2020.g.

Fin.plan 2021.g.

Financijski izvjestaj 1-9-2019

Financijski izvjestaj 1-6-2019

Financijski izvjestaj 1-3-2019

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 7.2018.

Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma 2018.

Zakon o javnoj nabavi

Odluka o proceduri naplate potrazivanja 2016.

Obavijest o sprecavanju sukoba interesa 2016.g.