Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti
Javna ustanova Dječji dom Ruža Petrović nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javne ustanove Dječji dom Ruža Petrović koje se nalazi na adresi https://www.djecjidompula.hr

Stupanj usklađenosti
Mrežno sjedište https://www.djecjidompula.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

Neke slike na stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava.
Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.
Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.
Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
Dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise
Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
Javna ustanova Dječji dom Ruža Petrović radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje
Za sve neusklađenosti navedene pod točkom a) Javna ustanova Dječji dom Ruža Petrović se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018 Javna ustanova Dječji dom Ruža Petrović kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja
Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Javne ustanove Dječji dom Ruža Petrović sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti
S obzirom da postojeći sustav treba nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni Javna ustanova Dječji dom Ruža Petrović će pristupiti nadogradnji sustava mrežnog sjedišta https://www.djecjidompula.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove Dječji dom Ruža Petrović uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. Javna ustanova Dječji dom Ruža Petrović će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni. Povjerenik za informiranje obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti u skladu s mogučnostima.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu Dječji dom Ruža Petrović.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove Dječji dom Ruža Petrović korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@djecjidompula.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.