Savjetovanje i pomaganje

U suradnji s centrima za socijalnu skrb u Istarskoj županiji, Dječji dom Ruža Petrović  pruža usluge savjetovanja i pomaganja korisnicima:

  • Savjetovanje i pomaganje pojedincu je socijalna usluga sustavne stručne pomoći kojom se pojedincu pruža pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu.

Ovu uslugu pružamo osobama nakon prestanka smještaja u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji, kao i udomljenoj i posvojenoj djeci  tijekom razdoblja prilagodbe na obitelj.

  • Savjetovanje i pomaganje obitelji je socijalna usluga koja obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu, te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Ovu uslugu pružamo biološkim obiteljima, te obiteljima udomitelja i posvojitelja djece, kroz grupni i individualni savjetodavni rad, u prostorijama Doma ili u obitelji kao „mobilni tim“.

Posvojenje

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi, kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb.

Posvojenje je regulirano Obiteljskim zakonom. Odredbama Obiteljskog zakona propisane su pretpostavke za zasnivanje posvojenja, postupak posvojenja kao i prava i dužnosti iz posvojenja.

Osobe koje žele posvojiti dijete obraćaju se centru za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta, od kojeg mogu saznati sve potrebne informacije o postupku posvojenja. U centru za socijalnu skrb potencijalni posvojitelji prolaze stručnu obradu kako bi se procijenila njihova podobnost za posvojenje. Nakon što nadležni centar za socijalnu skrb izradi mišljenje o podobnosti za posvojenje, potencijalni posvojitelji se upisuju u registar potencijalnih posvojitelja.

Udomljavanje

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Djetetu se  na taj način osigurava pozitivno i poticajno obiteljsko okruženje, ono postaje ravnopravni član obitelji, ali udomitelji udomljenjem ne stječu pravo na roditeljsku skrb.

Udomiteljstvo je regulirano Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o udomiteljstvu, a postupak davanja dozvole za obavljanje udomiteljstva, odabir udomitelja za konkretno dijete, te smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj u nadležnosti je centara za socijalnu skrb.

Zainteresirani za udomljavanje djece podnose  zahtjev za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva centru za socijalnu skrb nadležnom prema  prebivalištu. Nadležni će centar pokrenuti postupak davanja dozvole, u sklopu kojeg će ispitati i procijeniti uvjete obitelji, omogućiti joj potrebno osposobljavanje, što je preduvjet za dobivanje dozvole i sklapanje udomiteljskog ugovora, a time i upisa u registar udomiteljskih obitelji.

U suradnji s centrima za socijalnu skrb Dječji dom Ruža Petrović, udomiteljima i udomljenoj djeci pruža sljedeće usluge:

  • pripremu djeteta i udomitelja na susrete i podršku tijekom perioda upoznavanja
  • savjetovanje i pomaganje udomiteljskoj obitelji u periodu adaptacije djeteta na udomiteljsku obitelj
  • individualni savjetodavni rad s udomiteljima i udomljenom djecom
  • grupe podrške udomiteljima