Usluge Doma

U Dječjem domu Ruža Petrović usluge skrbi izvan vlastite obitelji pružaju se djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovu interesu, djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njemu zbog neriješenog stambenog pitanja, bolesti i sličnih zlosretnih okolnosti. Pravna osnova smještaja u Dom je Zakon o socijalnoj skrbi te Obiteljski zakon.  Djelatnost Doma je  pružanje skrbi izvan vlastite obitelji  djeci i mladima u dobi od 7 -21 g.

Dom pruža slijedeće socijalne usluge:

  1. uslugu smještaja
  2. uslugu poludnevnog i cjelodnevnog boravka
  3. uslugu organiziranog stanovanja uz povremenu podršku i organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku
  4. uslugu savjetovanja i pomaganja primarnih, posvojiteljskih i udomiteljskih obitelji
  5. uslugu savjetovanja i pomaganja pojedincu, djeci koja su izašla iz skrbi i djeci koja se nalaze u udomiteljskim obiteljima.