Tijela Doma

STRUČNO  VIJEĆE  DJEČJEG DOMA RUŽA PETROVIĆ

Stručno vijeće Dječjeg doma Ruža Petrović je stručno i savjetodavno tijelo Doma kojeg čine svi stručni radnici (odgajateljice i odgajatelji, socijalna radnica, psiholog, medicinska sestra). Ravnateljica nije član Stručnog vijeća ali redovito sudjeluje u njegovom radu. Stručno vijeće o svom radu vodi zapisnik, koji svaki put piše jedan od članova stručnog vijeća. Predsjednica Stručnog vijeća vodi sjednicu po unaprijed dogovorenom dnevnom redu.  Ukoliko bi predsjednica bila odsutna sjednicu bi pripremio i vodio njezin zamjenik/zamjenica. Predsjednik i zamjenik biraju se na period od dvije godine. U pripremanju dnevnog reda sjednice aktivno sudjeluju, odnosno predlažu točke dnevnog reda, ravnateljica i svi stručni radnici. Sastajemo se često, otprilike jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Stručno vijeće Doma predstavlja vrlo važan čimbenik u radu Doma (kako je i rečeno to je stručno i savjetodavno tijelo), a zadaci i djelatnost rada Stručnog vijeća propisani su Statutom Doma.  Osobito je važno naglasiti da se na sjednicama  raspravlja i donose odluke o svim važnim pitanjima koja se odnose na brigu i skrb o korisnicima Doma.  Analizira se ponašanje svakog pojedinog korisnika, analizira se ostvarenje zadovoljenja potreba korisnika, rješavaju se pitanja bitna za unaprjeđenje njihova života i rada,  dogovaraju se koraci koje je potrebno  poduzeti u odnosu na svako pojedino dijete. Na sjednicama se  planira  odgojno-obrazovni rad, odnosno predlažu se i donose planovi  i programi rada, planiraju se izleti, akcije, dogovaraju posjeti, stručna usavršavanja za radnike, suradnja s vanjskim suradnicima, i još mnogo toga.
Svi članovi Stručnog vijeća su potpuno ravnopravni,  imaju pravo izreći svoje mišljenje, kao i dati prijedloge  za teme o kojima žele raspravljati na sjednicama.

Stručni tim Doma

Stručni tim je tijelo Doma koje temeljem komplementarnog i timskog rada multidisciplinarnim pristupom djeluje s ciljem pružanja kvalitetnog tretmana djece smještene u ustanovu.  Stručni tim doma u užem sastavu čine socijalna radnica i psiholog, dok širi sastav stručnog tima čine, pored njih, matični odgajatelj, medicinska sestra te po potrebi i ostali stručni radnici. Rad Stručnog tima temelji se na praćenju korisnika od samog smještaja u Ustanovu. Pomaže korisnicima pri adaptaciji, sudjeluje u izradi individualnih planova, kroz savjetodavan rad surađuje sa roditeljima i skrbnicima te daje prijedloge o daljnjem tretmanu korisnika. Surađuje s relevantnim stručnjacima u zajednici te ostalim institucijama i ustanovama socijalne skrbi kako bi se unaprijedila kvaliteta života korisnika.

Tehničko, administrativno i računovodstveno osoblje

Tehničko osoblje čine ekonom,  kuharice, pralja- glačara i spremačica. Trenutno je u Domu zaposleno šest tehničkog osoblja i to  ekonom; troje kuhara, pralja- glačara ( 1x) i spremačica.

Kuhari se brinu  o prehrani djece. Kuhaju jela prema jelovniku kojeg zajedno s jednim članom dječjeg kolektiva, medicinskom sestrom, ekonomom i ravnateljicom dogovore na sjednici Komisije za prehranu. Osim kuharica o hrani brine već spomenuta ekonom koja je ujedno vozač i kućni majstor. To znači da brine oko nabave namirnica, materijala za čišćenje i potrošnoga materijala, vozi djecu kamo treba i vrši sitne popravke u Domu.

U praonici se pere odjeća i posteljina. O čistoći kuće brine spremačica.

Administrativno – računovodstveno osoblje  čine dvije radnice i to šefica računovodstva i financijsko-računovodstveni referent/financijski knjigovođa. Šefica računovodstva radi sve poslove vezane uz financije Doma dok financijsko-računovodstveni referent/financijski knjigovođa obavlja poslove blagajne i materijalnog knjigovodstva.