Izjave

Dječji dom Ruža Petrović je u sukobu interesa sa slijedećim subjektima:


  • Veterinarska bolnica Poreč, M. Vlašića 45.,  Poreč
  • Arena Hospitality group, Pula
  • Odvjetnica Branka Vukojević, Sv.Teodora 2., Pula
  1. Izjava o nepostojanju sukoba interesa – DB
  2. Izjava o nepostojanju sukoba interesa 10.2020.
  3. Obavijest o sprecavanju sukoba interesa 2016.g.