Usluge smještaja

Smještaj Korisnici usluge smještaja mogu biti djeca i mladi od 7-21 g. koji se primaju u Dom temeljem rješenja suda ili  nadležnog Centra za socijalnu skrb i odluke Komisije za prijem i otpust korisnika. Usluga smještaja je usluga skrbi izvan vlastite obitelji, koja se ostvaruje kao institucijska skrb, a može biti privremeni smještaj i privremeni smještaj u kriznim situacijama.  Dom može pružiti smještaj za 27 korisnika ( 12 korisnika, 12 korisnica i 3 hitni smještaj). Usluga smještaja se pruža:

  • djeci bez roditelja
  • djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti
  • djeci i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovom interesu
  • djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenoga stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o djetetu

Korisnicima na smještaju se osigurava prihvat, čuvanje, stanovanje, zdrava i redovita prehrana, briga o zdravlju i higijeni, nabavka potrebne odjeće i obuće, briga o odgoju i obrazovanju. Osigurava se pomoć u redovitom učenju, pisanju zadaća i prevladavanju odgojno-obrazovnih poteškoća. U domu se organiziraju radne aktivnosti u cilju razvijanja radnih sposobnosti, organizira se aktivno provođenje slobodnog vremena kroz razne aktivnosti, igru, druženja, izlete u organizaciji doma ili donatora. Korisnicima se pruža psihosocijalna pomoć, organiziraju se radionice različitih sadržaja u  organizaciji doma ili udruga i organizacija sa kojima surađujemo. Korisnici se redovito uključuju i u kulturno-zabavne  manifestacije u  lokalnoj zajednici. Stručni radnici  doma  surađuju sa roditeljima korisnika, sa stručnim radnicima škola, Centrima za socijalnu skrb koji korisnika upućuje na smještaj  te sa raznim udrugama, volonterima, donatorima  i organizacijama u cilju pružanja što kvalitetnije  i sveobuhvatnije usluge smještaja.