Poziv na dostavu ponuda

Poziv za podnošenje ponuda za Nabavu osobnog vozila za potrebe mobilnosti voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora  –  “Rok za dostavu ponuda bila  je srijeda 07.12.2022. godine  do 14:00 sati. ,te se ponude više ne mogu dostavljati.”

 

Dječji dom Ruža Petrović objavljuje postupak jednostavne nabave za Nabavu osobnog vozila za potrebe mobilnosti voditelja mjera intenzivne stručne pomoći i nadzora.

Zainteresirani za suradnju ponudu mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva za dostavu ponuda.

Dokumentacija Poziva za dostavu ponuda: 2.12.2022. izmjena

POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE_Osobno-vozilo_01.12.2022-za-web.docx-izmjena

Tehničke specifikacije_prilog.xlsx 2.12.2022..xlsx izmjena

Troškovnik_prilog.xlsx 1.12.2022. (1)

 

Dokumentacija Poziva za dostavu ponuda:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE_Osobno vozilo_01.12.2022 – za web

Tehničke specifikacije_prilog.xlsx 12.11.2022.

Troškovnik_prilog.xlsx 1.12.2022.

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga nadzora građevinskih radova –  “Rok za dostavu ponuda je  bio 29.11.2021. godine do 15:00 sati,  te se ponude više ne mogu dostavljati.”

Dječji dom Ruža Petrović objavljuje postupak jednostavne nabave za nabavku usluga nadzora građevinskih radova. Projekt “Ruža” se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, referentna oznaka KK.08.1.3.04, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.”, financiranog iz Europskog fonda za regionalan razvoj. Predviđeno trajanje projekta: 05.04.2019. do 05.05.2023. godine.

Zainteresirani za suradnju ponudu mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva za dostavu ponuda.

Dokumentacija Poziva za dostavu ponuda:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE_Stručni nadzor, 17.studeni 2021.

Troškovnik, studeni 2021. (1)

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga nadzora građevinskih radova  – “Rok za dostavu ponuda je  bio 8.11.2021. godine do 15:00 sati,  te se ponude više ne mogu dostavljati.”

Dječji dom Ruža Petrović  objavljuje postupak jednostavne nabave za nabavku usluga nadzora građevinskih radova.  Projekt “Ruža” se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, referentna oznaka KK.08.1.3.04, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.”, financiranog iz Europskog fonda za regionalan razvoj. Predviđeno trajanje projekta: 05.04.2019. do 05.05.2023. godine. 

Zainteresirani za suradnju ponudu  mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva za dostavu ponuda.

Dokumentacija Poziva za dostavu ponuda:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE_Stručni nadzor., listopad 2021.

Troškovnik, listopad 2021.

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga promidžbe i vidljivosti” – Rok za dostavu ponuda je bio do 14.10.2021. godine do 15:00 sati, te se ponude više ne mogu dostavljati.”

Dječji dom Ruža Petrović  objavljuje postupak jednostavne nabave za nabavku usluga promidžbe i vidljivosti projekta koji uključuje usluge dizajna i vizualnog identiteta, izrade i tiska promotivnih materijala te organizacije  dva informativna događaja – kick off i završne konferencije.  Projekt “Ruža” se provodi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, referentna oznaka KK.08.1.3.04, u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014 -2020.”, financiranog iz Europskog fonda za regionalan razvoj. Predviđeno trajanje projekta: 05.04.2019. do 05.05.2023. godine. 

Zainteresirani za suradnju ponudu  mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva za dostavu ponuda.

Dokumentacija Poziva za dostavu ponuda:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE_Promidžba i vidljivost 6.10.2021.

Troskovnik 6.10.2021.