Poziv na dostavu ponuda

Poziv za podnošenje ponuda za Uslugu vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom “Ruža”

 

Dječji dom Ruža Petrović  objavljuje postupak jednostavne nabave za Uslugu vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom “Ruža”  KK.08.1.3.04.0018 financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv za dostavu ponuda zajedno s pripadajućim prilozima nalazi se u privitku. Zainteresirani za suradnju ponudu mogu dostaviti sukladno uputama iz Poziva za podnošenje ponuda.

Cjelokupna dokumentacija