Usluga boravka

Usluga  boravka – poludnevni / cjelodnevni boravak

Usluga boravka je socijalna usluga koja  obuhvaća cjelodnevni boravak (traje od 6 do 10 sati) i poludnevni boravak (traje 4 do 6 sati).

Poludnevni/cjelodnevni boravak je usluga kojom pružamo podršku i pomoć obiteljima s djecom iz šire lokalne zajednice. Potičemo razvoj djeteta u različitim područjima: obrazovnom, zdravstveno-higijenskom, tjelesnom i psihosocijalnom. Djeca se u poludnevni/cjelodnevni program upućuju rješenjem centra za socijalnu skrb, a za svako se dijete, obzirom na poteškoće koje ima, planira se individualni  i grupni stručni rada, rad s roditeljima i/ili skrbnicima (individualno savjetovanje te grupne programe suportivnog karaktera) te aktivnosti slobodnog vremena.

U Domu su  organizirane dvije skupine boravka za djecu školske dobi. Svaka skupina može imati desetoro djece koji borave tijekom tjedna, u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni ovisno o satnici škole.

Kroz uslugu poludnevnog / cjelodnevnog boravka djeci osiguravamo zdrave i redovite obroke, brigu o zdravlju i higijeni, brigu o odgoju i obrazovanju, razvijanje radnih sposobnosti, provođenje slobodnih aktivnosti i igru, izlete u organizaciji Doma kao i potrebnu psihosocijalnu pomoć.

Za djecu školske dobi osiguravamo pomoć u redovitom učenju, pisanju zadaća i prevladavanju postojećih obrazovnih i odgojnih poteškoća što često zahtjeva  individualni rad odgajatelja. Uključujemo ih u aktivnosti i radionice koje su organizirane u Domu, u radionice  koje organiziraju udruge i organizacije sa kojima surađujemo, a redovito se uključuju i u kulturne manifestacije u lokalnoj zajednici.

Radi cjelokupnog pružanja usluge surađujemo s roditeljima kao i stručnim radnicima  škole i CZSS koji je dijete uputio u Dom. Roditeljima pružamo   savjetodavnu podršku u cilju jačanja roditeljskih vještina i kompetencija.