Edukativne radionice o informatičkom programiranju

U veljači su se dva utorka za redom održavale edukativne radionice o informatičkom programiranju u organizaciji „Bina“ Istra. Posjećenost je bila velika.